Begeleiding

Daar waar een vraag ontstaat op het gebied van (specifieke) begeleiding, is vaak al een ruime betrokkenheid met verschillende disciplines zoals, medische, paramedische, pedagogische en gedragswetenschappelijke disciplines ingezet. Autisme Zwolle zal binnen haar begeleiding nauw samenwerken met de betrokken disciplines en de begeleiding hierop afstemmen.De mogelijkheden van de cliënt en het systeem zijn leidend voor de begeleiding.

De begeleiding richt zich op

  • Het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid binnen de persoonlijke levenssfeer en is leeftijdsgerelateerd.
  • Het verminderen van de problemen die ervaren worden en het vergroten van het inzicht in en de acceptatie van ASS.
  • Het verminderen van probleemgedrag en uitbreiden van de zelfredzaamheid en het stimuleren van een gezonde levensstijl.
  • Het vergroten van de sociale redzaamheid
  • Het vergroten van zelfredzaamheid en van de maatschappelijke, school- en  werkvaardigheden.
  • Het vergroten van kennis en inzicht betreffende ASS voor de direct bij de cliënt betrokken personen en van hun vaardigheden om met gezinslid/cliënt met ASS om te gaan.

De begeleiders van Autisme Zwolle beschikken over deskundigheid en ruime ervaring op het gebied van (ontwikkelings) stoornissen en beperkingen binnen het ASS.  Daarnaast is er veel kennis en kunde op het gebied van pedagogische processen, preventie en (moeilijk begrijpbaar) gedrag. Onze begeleiders worden intern geschoold. Al onze medewerkers moeten een verklaring omtrend goed gedrag hebben, zij overhandigen en tekenen een beroepscode met daarin het beroepsgeheim, waardoor de privacy van de cliënt gewaarborgd is.